De actieve groep Nijmeegse burgers, aanwezig bij de verkiezing van Nijmegen tot Green Capital of Europe, heeft na de zomer van 2016 de draad weer opgepakt.
De eerste bijeenkomst in De Bastei in september, bracht het idee elke maand van 2017 een thema op het gebied van duurzaamheid en ecologie veelvormig te bespreken en in de publiciteit te brengen. Een jaar later, 2018 het jaar waarin Nijmegen zich de groenste stad van Europa mag noemen, kan de staat opgemaakt worden of en in welke mate de uitdagingen van een jaar eerder gehaald zijn.

De groep stelt de betrokkenheid van zoveel mogelijk burgers hierbij centraal;┬áde Nijmeegse burger uit alle wijken wordt op diverse manieren uitgedaagd mee te doen aan het vormgeven van de thema’s en haalbaar maken van de uitdagingen.

Het Estafettestokje zal bij dit alles symbool staan. De rondgang zal in januari 2017 worden vervolgd.