De gemeentelijk delegatie werd, net als bij eerdere pogingen in Kopenhagen (2014) en Bristol (2015), ondersteund door een actieve groep Nijmeegse burgers. Zonder uitzondering beroepsmatig of in vrijwilligersverband betrokken bij diverse duurzame en groene initiatieven in de Nijmeegse samenleving.

Op sportieve wijze werd aandacht gegeven aan de derde poging van Nijmegen de Green Capital van Europa te worden. De fietstocht van Nijmegen naar Ljubljana en de omhelzing van de Sloveense hoofdstad met een hardlooprondje lieten zien hoe Nijmegenaren spierkracht weten aan te wenden om duurzame doelstellingen te bereiken. Later werden deze sportprestaties vervolgd met een internationale uitwisseling van gedachtes over een klimaatvriendelijke wereld.

Van de vrolijke reis, het aangename verblijf en, zoals later bleek, de succesvolle ondersteuning in Ljubljana is een fotografisch verslag gemaakt.